Anpassning av personer med funktionsnedsättning i samhället

Så kan man göra handikappanpassning i samhället

I en värld där rättvisa och lika möjligheter bör vara en självklarhet, konfronteras vi dagligen med verkligheten av diskriminering. Genom att förstå och tillämpa en rad strategier kan vi skapa en miljö där personer med olika funktionsnedsättningar kan delta fullt ut och på lika villkor. Att göra samhället handikappanpassat innebär mycket mer än bara att …

Så kan man göra handikappanpassning i samhället Läs mer »