Spelpjäser i olika färger där en pjäs är åtskild mellan en träkloss, ska symbolisera diskriminering på arbetsplatsen.

Blir du diskriminerad på din arbetsplats? 

Arbetsplatsen ska vara en trygg och inkluderande miljö för alla. Trots det förekommer diskriminering på arbetsplatser runt om i landet. Denna artikel ger dig verktyg och kunskap om hur du kan identifiera, hantera och motverka diskriminering på din arbetsplats, vare sig du är arbetstagare eller arbetsgivare. Diskriminering på arbetsplatsen är inte bara moraliskt felaktig utan …

Blir du diskriminerad på din arbetsplats?  Läs mer »